เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

098-594-6651

JXTPE2 อาลีซาน ไทเป ซีเหมืนติง 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : KSMI220363
JXTPE2 อาลีซาน ไทเป ซีเหมืนติง 5 วัน 4 คืน

  • นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน, ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา , หมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน , ตึกไทเป 101 เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงระดับโลก , พิพิธภัณฑ์ที่การจัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆของเจียอี้ , สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว
  • วัดพระถังซำจั๊ง, วัดเหวินหวู่, พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซานชมสวนสนพันปี, ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจ, เฝิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสือเฟิน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดซีเหมินติง
  • อิ่มอร่อยกับสุกี้
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
29 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
30 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65 18,990 24,990 18,990 แสดง - 25 25
Sold Out
5 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
6 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
7 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
9 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
10 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 20,990 26,990 20,990 แสดง - 25 25
Sold Out
11 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
12 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
13 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
14 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
18 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 20,990 26,990 20,990 แสดง - 25 25
Sold Out
19 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
20 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
21 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
27 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
28 พ.ย. 65 - 2 ธ.ค. 65 19,990 25,990 19,990 แสดง - 25 25
Sold Out
3 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 22,990 28,990 22,990 แสดง - 25 25
Sold Out
4 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65 21,990 27,990 21,990 แสดง - 25 25
Sold Out
5 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65 20,990 26,990 20,990 แสดง - 25 25
Sold Out
8 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 22,990 28,990 22,990 แสดง - 25 25
Sold Out
10 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 22,990 28,990 22,990 แสดง - 25 25
Sold Out
11 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65 21,990 27,990 21,990 แสดง - 25 25
Sold Out
12 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65 20,990 26,990 20,990 แสดง - 25 25
Sold Out
15 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 21,990 27,990 21,990 แสดง - 25 25
Sold Out
18 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65 20,990 26,990 20,990 แสดง - 25 25
Sold Out
19 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65 20,990 26,990 20,990 แสดง - 25 25
Sold Out
23 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 21,990 27,990 21,990 แสดง - 25 25
Sold Out
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

JXTPE2 อาลีซาน ไทเป ซีเหมืนติง 5 วัน 4 คืน
JXTPE2 อาลีซาน ไทเป ซีเหมืนติง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน