เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

098-594-6651

มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

รหัสทัวร์ : KSMI231878
 มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

เดินทางช่วง
12 ต.ค. 66 - 23 ม.ค. 67 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
12 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 29,999 35,999 29,999 29,999 แสดง - 0 32
Sold Out
19 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 29,999 35,999 29,999 29,999 แสดง - 0 30
Sold Out
26 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 0 30
Sold Out
1 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 0 30
Sold Out
2 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 1 30
8 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 2 30
9 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 8 30
15 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 21 30
16 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 24 30
22 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 18 30
23 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 27 30
29 พ.ย. 66 - 4 ธ.ค. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 30 30
30 พ.ย. 66 - 5 ธ.ค. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 28 30
5 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 30,999 36,999 30,999 30,999 แสดง - 25 30
6 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 30,999 36,999 30,999 30,999 แสดง - 30 30
13 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 21 30
14 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 30 30
20 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 30 30
21 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 22 30
27 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 36,999 43,999 36,999 36,999 แสดง - 21 30
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 36,999 43,999 36,999 36,999 แสดง - 0 30
Sold Out
9 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 25 30
10 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 30 30
12 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 30 30
17 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 24 30
18 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 แสดง - 30 30
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

 มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
ราคาเริ่มต้น 28,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน