หมู่บ้านสายรุ้ง,อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานธรณีเย่หลิว,ตึกไทเป 101,เมืองเถาหยวน,เขาเซี่ยงซาน,อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก,ไทเป,หนานโถว,เจียอี้,อุทยานอาลีซาน
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

จองผ่านไลน์
banner