เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

098-594-6651

MUC02 ออสเตีย 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : KSMI220358
MUC02 ออสเตีย 9 วัน 6 คืน

  • อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ , ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในบราติสลาวา , มหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก , เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก , ปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี , หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี , ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ,
  • พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ตึกรัฐสภา - โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - จัตุรัสวีรบุรุษ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ปราสาทบราติสลาวา - โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ปราสาทครุมลอฟ - สวนมิราเบล - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังเรสซิเดนซ์ - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ศาลาว่าการเมือง
  • ฃาหมูเยอรมัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
5 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 65,999 75,499 65,999 63,999 แสดง - 20 20
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

MUC02 ออสเตีย 9 วัน 6 คืน
MUC02 ออสเตีย 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 65,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน