เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

098-594-6651

VZ-TPE1 ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KSMI220362
VZ-TPE1 ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน

  • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป 101 เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงระดับโลก , หมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน, ชิงช้าสวรรค์ที่มีความสูงถึง 95 เมตร การแสดงแสงไฟยามค่ำคืน , ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
  • ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง, SHIN SEI GREEN WATER WAY, ร้าน ไอศกรีม ณ ร้าน MIYAHARA, วัดพระถังซำจั๊ง, วัดเหวินอู่, ตึกไทเป 101, วัดเสวียนกวง พระถังซำจั๊ง, วัดเหวินหวู่, ซีเหมินติง, หมู่บ้านสือเฟิน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, วัดปี้ซานเหยียน , ห้างสรรพสินค้ามิราม่า, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดต้าหลงตงเป่าอัน
  • เมนูบุฟเฟต์สุกี้ เชียนเย้
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 พ.ย. 65 - 19 ธ.ค. 65 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 17,990 23,490 17,990 แสดง - 30 30
Sold Out
18 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 18,990 24,490 18,990 แสดง - 30 30
Sold Out
24 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 18,990 24,490 18,990 แสดง - 30 30
Sold Out
25 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65 18,990 24,490 18,990 แสดง - 30 30
Sold Out
2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 22,990 28,490 22,990 แสดง - 30 30
Sold Out
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 22,990 28,490 22,990 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 19,990 25,490 19,990 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 19,990 25,490 19,990 แสดง - 30 30
Sold Out
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

VZ-TPE1 ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน
VZ-TPE1 ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน