เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

098-594-6651

ZGTPE-2201JX ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : KSMI220442
ZGTPE-2201JX  ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป5 วัน 4 คืน

  • ถ่ายรูปตึกไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ชมหินแปลกตาอุทยานเย่หลิ่ว, ปล่อยโคมหมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
  • เถาหยวน, หนานโถว, ไทจง, ไทเป, นิวไทเป, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์, วัดเหวินหวู่ , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
  • บุฟเฟต์หม่าล่า ชาบูไต้หวัน, เมนูเสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
16 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 21,990 27,490 21,990 21,990 แสดง - 25 25
Sold Out
17 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 21,990 27,490 21,990 21,990 แสดง - 25 25
Sold Out
21 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 23,990 29,490 23,990 23,990 แสดง - 25 25
Sold Out
24 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 23,990 29,490 23,990 23,990 แสดง - 25 25
Sold Out
28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 29,990 36,490 29,990 29,990 แสดง - 25 25
Sold Out
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTPE-2201JX  ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป5 วัน 4 คืน
ZGTPE-2201JX ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน