เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

098-594-6651

GQ3VIE - GRAND EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : KSMI220572
GQ3VIE - GRAND EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน

  • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์, กรุงบูดาเปสต์, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, Mcarthur Glen Outlet, บราติสลาว่า, เบอร์น, เข้าชมปราสาทแห่งปราก, สะพานซาร์ล, คาร์โลวี่ วารี, เซสกี้ ครุมลอฟ, จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เข้าชมปราสาทนอยซวานสไตน์, ฮัลสตัท, ชาลส์บวร์ก, ถนนคาร์ทเนอร์
  • เยอรมนีมิวนิค, บราติสลาวา, คาร์โลวี วารี, ปราก, บูดาเปสต์, อินส์บรุค, ซาลซ์บูร์ก, เวียนนา, ฟุสเซ่น, เซสกี ครุมลอฟ, พระราชวังเชินบรุนน์, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, สะพานชาร์ล, เมืองเก่าปราก, จัตุรัสมาเรียนพลาสท์, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ถนนคาร์นท์เนอร์
  • ขาหมูเยอรมัน, หมูทอดสไตล์เวียนนา, ปลาเทร้าท์จากทะเลสาบฮัลสตัท
เดินทางช่วง
30 มี.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
30 มี.ค. 66 - 8 เม.ย. 66 88,900 102,800 88,900 88,900 แสดง - 26 26
Sold Out
10 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 93,900 107,800 93,900 93,900 แสดง - 26 26
Sold Out
4 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 85,900 99,800 85,900 85,900 แสดง - 26 26
Sold Out
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

GQ3VIE - GRAND EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน
GQ3VIE - GRAND EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 85,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน