เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

098-594-6651

GQ3MUC-TK001 EAST EUROPE IN YOUR AREA เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – ฮังการี – เชก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : KSMI230206
GQ3MUC-TK001 EAST EUROPE IN YOUR AREA เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – ฮังการี – เชก 8 วัน 5 คืน

  • ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์, ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์, ชมถนนสายวงแหวน, ชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก, ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์, ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์, ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาว่า, ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี, เดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ, เข้าชมปราสาทแห่งปราก, เดินเล่นบนสะพานชาร์ล
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์, จัตุรัสมาเรียนพลาสท์, ถนนสายวงแหวน, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์สเตเฟ่นส์, พระราชวังเชินบรุนน์, ปราสาทบราติสลาว่า, โบสถ์แมทเธียส, ป้อมชาวประมง, McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, แม่น้ำวอลตาวา, ปราสาทแห่งปราก, สะพานชาร์ล
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 พ.ค. 66 - 7 ก.ค. 66 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
19 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 69,900 78,800 69,900 69,900 แสดง - 31 31
Sold Out
2 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66 63,900 72,800 63,900 63,900 แสดง - 31 31
Sold Out
16 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 69,900 78,800 69,900 69,900 แสดง - 31 31
Sold Out
30 มิ.ย. 66 - 7 ก.ค. 66 69,900 78,800 69,900 69,900 แสดง - 31 31
Sold Out
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

GQ3MUC-TK001 EAST EUROPE IN YOUR AREA เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – ฮังการี – เชก 8 วัน 5 คืน
GQ3MUC-TK001 EAST EUROPE IN YOUR AREA เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – ฮังการี – เชก 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 63,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน