เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

098-594-6651

IEY10 JOURNEY BEST EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9วัน6คืน

รหัสทัวร์ : KSMI230365
IEY10 JOURNEY BEST EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9วัน6คืน

  • เช็คอิน โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า, มหาวิหารแห่งมิลาน น้ำพุเทรวี่ และ ทะเลสาบโคโม่, พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE โดยกระเช้า Eiger express Gondola และรถไฟ, เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตแกะสลัก, หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส, จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ล่องเรือแม่น้ำแซน โดยเรือบาโตมูช
  • นครวาติกัน, โบสถ์น้อยชิสทีน, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, St.Peter’s Square, กรุงโรม, โคลอสเซี่ยม, วิหารแพนธีอัน, น้ำพุเทรวี่, บันไดสเปน, มหาวิหารฟลอเรนซ์, หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น, สะพานปอนเตเวคคิโอ, เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย, หอเอนปิซ่า, มหาวิหารปิซา, Pisa Baptisty of St. John, มหาวิหารแห่งมิลาน, พระราชวังมิลาน, ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II, ทะเลสาบโคโม่, สิงโตหินแกะสลัก, ชมสะพานไม้ชาเปล, หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์, สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์, ยอดเขาจุงเฟรา, ปราสาทน้ำแข็ง, อัลไพน์ เซนเซชัน, สฟิงซ์ฮอลล์, เมืองทรัว, เอาท์เล็ท ลาวัลเล่, เมืองปารีส, จัตุรัสคองคอร์ด, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free, ห้าง La Samaritaine, ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช, ถนนฌ็องเซลิเซ่, ประตูชัยฝรั่งเศส, หอไอเฟล
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ย. 66 - 28 ต.ค. 66 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
19 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 69,500 82,000 69,500 64,000 แสดง - 25 25
Sold Out
21 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 69,500 82,000 69,500 64,000 แสดง - 25 25
Sold Out
26 ก.ย. 66 - 4 ต.ค. 66 69,500 82,000 69,500 64,000 แสดง - 25 25
Sold Out
3 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 69,500 82,000 69,500 64,000 แสดง - 25 25
Sold Out
6 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 73,500 86,000 73,500 68,000 แสดง - 25 25
Sold Out
10 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 72,500 85,000 72,500 67,000 แสดง - 25 25
Sold Out
19 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 73,500 86,000 73,500 68,000 แสดง - 25 25
Sold Out
20 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 72,500 85,000 72,500 67,000 แสดง - 25 25
Sold Out
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

IEY10 JOURNEY BEST EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9วัน6คืน
IEY10 JOURNEY BEST EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น 69,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน