เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

098-594-6651

KVN110421-VU ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ : KSMI232571
KVN110421-VU ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน3คืน

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.ย. 66 - 2 ม.ค. 67 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 13,999 17,499 13,999 แสดง - 30 30
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 11,111 14,611 13,999 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 13,999 17,499 13,999 แสดง - 30 30
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 15,999 19,499 15,999 แสดง - 30 30
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 15,999 19,499 15,999 แสดง - 30 30
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 13,999 17,499 13,999 แสดง - 30 30
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 15,999 19,499 15,999 แสดง - 30 30
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
30 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 15,999 19,499 15,999 แสดง - 30 30
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 14,999 18,499 14,999 แสดง - 30 30
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 16,999 20,999 16,999 แสดง - 30 30
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 18,999 22,999 18,999 แสดง - 30 30
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 18,999 22,999 18,999 แสดง - 30 30
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

KVN110421-VU ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน3คืน
KVN110421-VU ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 11,111
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน