เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

STG60 Deluxe Grand Switzerland 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ : KSMI240733
STG60 Deluxe Grand Switzerland 8วัน 5คืน

  • ช้อปป้ิงร้านนาฬิกาที่มีชื่อเสียง Kirchofer เที่ยวชม ปราสาทน้ำแข็ง (Ice palace) นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา นั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger Express ทะเลสาบเบ ลาเซ (Blausee) อิสระช้อปป้ิงที่ Lohri AG Store
  • โบสถ์ฟ รอมุนสเตอร์ - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - เมือง อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ - เอ็กซ์เพรส - เมืองเซอร์แมท - หมู่บ้านเซอร์แมท รถไฟสู่ยอดเขากอเนอร์แกรท - ชมวิวยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองทาช - อินเตอร์ลาเคน เมืองอินเตอร์ลาเคน - สถานีกรินเดิลวาลด์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าไอ เกอร์เอ็กซเพรส - สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ –ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน ้าแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเลาเท อร์บรุนเนิน – คานเดอร์กรุนด์ - ทะเลสาบเบลาเซ - เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง เมืองเวเว่ย์ - รูปป้ันชาลีแชปปลิ้น - ศาลาไทย - กรุงเบิร์น - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ - ไอน์สไตน์เฮาส์ - บ่อหมีสีน ้าตาล - ศาลากลางกรุง เบิร์น - เมืองลูเซิร์น เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก – Lohri AG Store - เมืองซูริค – ถนนบานโฮฟซตราเซอร์
  • การันตีพัก Zermatt !!! เมืองตากอากาศวิวหลักล้าน ▪ ฟรี! น ้าดื่ม 1 ขวดทุกวัน ▪ ฟรี! ปลั๊กไฟ Universal เมนูพิเศษ ! ▪ สวิสฟองดู ▪ เที่ยวครบทุกวัน!! กินครบทุกมื้อ!! ▪ พักโรงแรม 4*
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ส.ค. 67 - 16 ก.ย. 67 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
20 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 122,888 144,888 122,888 117,388 แสดง - 20 20
9 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 125,888 147,888 125,888 120,388 แสดง - 20 20
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

STG60 Deluxe Grand Switzerland 8วัน 5คืน
STG60 Deluxe Grand Switzerland 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น 122,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน