เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

UIEU_006A/2024-1 GRAND TOUR OF SWITZERLAND

รหัสทัวร์ : KSMI240734
UIEU_006A/2024-1 GRAND TOUR OF SWITZERLAND

  • เที่ยว 3 ยอดเขา จุงฟราว กรอเนอร์แกรท สแตนด์เซอร์ฮอร์นโรงแรมทพี่ ักระดบั 4 ดาว / อาหารครบทุกมื้อ(ไม่มีอิสระ) พักค้างคืนที่ ZERMATT 1 คืน ที่เที่ยว Unseen นั่งกระเช้าเปิดประทุนขึ้นยอดเขา
  • ดูไบ-เมืองเจนีวา-น้ำพุเจดโด-เมืองโลซานน์-ศาลาไทย เมืองแทสช์-เมืองเซอร์แมท-ยอดเขากอร์เนอร์กรัท-แมท เทอร์ฮอร์น อันเดอร์แมท-รถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพลส-อินเตอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE-เมืองลาเทอบรุนเน่น กรุงเบิร์น กรุงเบิร์น ย่านเมืองเก่า-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-เมืองซูริค-ช้อปปิ้งบาห์นโฮฟซตราสเซอ-สนามบินเมืองซูริค
  • สวิสฟองดู อาหารไทย
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

UIEU_006A/2024-1 GRAND TOUR OF SWITZERLAND
UIEU_006A/2024-1 GRAND TOUR OF SWITZERLAND
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน